Åpent brev til Røyken Kommune (1)

To those who do not speak Norwegian: The following is an open letter to the local authorities of Røyken Kommune. Via a “consultant” they “request” that I install a water meter in my house, and in the same sentence they declare that if I object they will force me to do it. A time limit for compliance is given. In the same letter, they also declare it is their intention to apply extensive remote surveillance. There is no water shortage in Norway, quite the opposite, and no credible reason is given, other than they “want to reduce water consumption down to 2004 level”. I have paid all my taxes and bills since I moved here in 1993, I intend to continue to do so and I have no excessive water usage. I suspect the real reason behind this is to establish a way to increase pricing of basic resources like H2O, just like they already have started taxing the exhaling of harmless CO2. I am now waiting for the taxation of O2 intake to be established.  The second suspected reason is what is clearly stated in their letter: Extensive surveillance and control over citizens. All of this is supposedly decided locally. However,  it is centrally organised, disguised as “local democracy” implemented via unelected consultants working for unelected entities I have never heard of.

Nylig mottok jeg et brev fra en “konsulent” ved navn Brynhild Oddrunsdottir, som hevder å opptre på vegne av Røyken Kommune gjennom noe som kalles “Viva iks”. Jeg aner ikke hvem “Viva iks” er, og det er ikke gitt noen dokumentasjon på deres fullmakt til å opptre på vegne av politisk valgte myndigheter. Overskriften i brevet er som følger:

image

I brevet hevdes det at pålegget er et ledd i å “trygge leveransen av drikkevann” og at det totale vannuttaket av en eller annen uspesifisert grunn skal reduseres til “2004-nivå”. Det er ikke gitt noen rasjonell grunn for et slikt mål. Vi bor ikke i Sahara, tvert imot oppstår jevnlig overvann i området her jeg bor. Videre ser det ut til at den som har skrevet dette anser at lovlydige innbyggere som med selvfølgelighet har betalt kommunale avgifter i alle år, nå skal utsettes for vilkårlige pålegg, overvåking og ekstra utgifter.

image

Det hele framstilles som om det er et ledd i lokalt demokrati. Realiteten er at dette er styrt fra sentrale myndigheter og byråkrater, samt eksekvert gjennom obskure konsulentvirsomheter ingen har hørt om. Det som videre er er bekymringsfullt er at den sannsynlige reelle begrunnelsen ikke er uttalt: Etablere grunnlag for framtidig inntektsøkning gjennom økt skattlegging og begrensing av den enkeltes tilgang til fundamentale ressurser som vann (H2O), kombinert med økt overvåking.

image

Sentrale myndigheter har forlengst igangsatt skattlegging av utpust (CO2), uten noen rasjonell begrunnelse utover det som er “etablert” gjennom IPCC, inntil nylig ledet av jernbaneingeniøren Rajendra Pachauri, nå gjenstand for politietterforsking i India.  Nå følges dette opp gjennom uttalt ambisjon om begrenset tilgang på H2O, via overvåking som etablerer grunnlag for kontroll og skattlegging av noe vi allerede betaler for. Når kommer det brev om at vårt inntak av O2 må begrenses til 2004-nivå?

Jeg anmoder konsulenten å skaffe troverdig dokumentasjon som utvetydig viser at hun opptrer lovlig på oppdrag fra demokratisk valgte myndigheter. Brevet jeg har mottatt inneholder ingen slik dokumentasjon. Jeg anmoder også om en mer utfyllende informasjon om hvorfor “Målet er å reduserer det totale vannintaket til 2004-nivå”, samt hvilke andre tiltak kommunen har iverksatt for å oppnå dette målet. Er det den enkeltes vannuttak som skal begrenses til 2004-nivå, eller er det kommunens totale uttak det er snakk om? Hvordan forholder dette seg til endringen av innbyggertallet i kommunen?

Ved mottak av slik dokumentasjon vil jeg rette meg etter anmodningen, om enn ikke med særlig glede. Tilliten til lokale myndigheter er ikke styrket med dette.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *